Penerbitan: Surat Pitch (atau Pertanyaan)

Definisi: Surat atau e-mel yang dihantar kepada editor atau ejen yang merinci idea untuk majalah, akhbar, buku atau penerbitan lain, bersama-sama dengan percubaan untuk menjual idea khusus ini, bersama dengan diri anda sebagai penulis potensial. Tiada perbezaan dari surat pertanyaan, walaupun pertanyaan digunakan kebanyakannya untuk artikel majalah, sedangkan "lapangan" sering merujuk kepada cadangan buku.

Juga dikenali sebagai: surat pertanyaan, pertanyaan, padang