Perlindungan Insurans Liabiliti Kontraktor Dijelaskan

Perlindungan insurans. Photo Bill Jacobus Flickr

Insurans Liabiliti Kontraktor

Perniagaan pembinaan adalah industri yang sangat agresif dan menuntut. Walaupun sebahagian daripada kami bekerja di kedai-kedai kami, memasang atau menyediakan perkhidmatan pada harta pelanggan, insurans liabiliti yang betul harus diperoleh untuk melindungi aset kami dan mengawal tanggung jawab kami. Perlindungan insurans liabiliti pembina yang baik dapat melindungi daripada kecederaan, kecelakaan atau kerosakan harta benda yang dialami.

Tambahan pula, pekerja binaan secara tidak sengaja boleh merosakkan bahan dan alat-alat yang menyalahi undang-undang, atau semasa proses pembentukan semula sedang berjalan. Banyak pekerjaan, terutamanya mengenai kontrak kerajaan adalah syarat untuk menyediakan bukti insurans liabiliti sebagai sebahagian daripada proses kelayakan. Subkontraktor juga dikehendaki mengemukakan bukti mereka sebelum memasuki atau memulakan penyertaan mereka dalam kerja pembinaan.

Manfaat Insurans Liabiliti Pembinaan

Insurans liabiliti pembinaan yang baik sambil melindungi perniagaan anda dari tuntutan atau kerosakan yang dibuat oleh tuntutan semasa proses pembinaan. Kelebihan manfaat yang paling penting untuk mempunyai insurans liabiliti adalah:

Perlindungan Insurans Perlindungan Pembinaan

Insurans liabiliti pembinaan mungkin digunakan dalam keadaan berikut:

Kos Insurans Liabiliti Pembinaan

Kos yang berkaitan dengan insurans liabiliti anda akan bergantung kepada risiko yang dirasakan dengan jenis kerja yang anda lakukan. Jika anda berada dalam perniagaan dengan risiko rendah, anda mungkin ingin mempertimbangkan perlindungan di bawah Polisi Pemilik Perniagaan dan bukannya insurans liabiliti . Biasanya, kontraktor komersil dengan risiko yang lebih tinggi, contohnya, kontraktor bumbung , atau kontraktor yang melakukan perdagangan khusus tinggi adalah yang mempunyai liputan insurans terbesar. Syarikat indemniti mengecaj pemegang polisi bayaran pendahuluan sederhana dan bayaran bulanan untuk membiayai premium melebihi enam bulan hingga satu tahun. Jumlah insurans liabiliti berkaitan secara langsung dengan jumlah wang yang dilakukan oleh kontraktor, dan adalah disyorkan untuk mempunyai perlindungan insurans daripada dua atau tiga kali jumlah belanjawan projek pembinaan.

Adalah penting untuk diinsuranskan oleh syarikat B dinilai minimum , lebih tinggi lebih baik, seperti gred. Apabila syarikat insurans anda menilai C atau lebih rendah, maka itu mungkin menandakan bahawa perniagaan akan keluar dari perniagaan tidak lama lagi atau anda mungkin menghadapi masalah ketika memproses tuntutan anda.

Had pada Insurans Liabiliti

Insurans liabiliti pembinaan juga mempunyai batasannya. Anda mesti menetapkan had setiap kejadian dan had untuk nilai agregat. Batasan juga ditetapkan untuk kerosakan kebakaran kepada harta dalam pembinaan serta perbelanjaan perubatan untuk pekerja terluka di tempat kerja yang mungkin tidak dilindungi di bawah pampasan pekerja. Rugi yang dilindungi juga termasuk liabiliti untuk kecederaan peribadi dan iklan ; iaitu litigasi yang dihasilkan dari tuntutan bahawa pengiklanan promosi kontraktor dalam beberapa cara menyebabkan pemilik rumah atau pihak lain yang berminat untuk menanggung kerugian kewangan atau peribadi.

Tidak kira betapa besar atau kecil pekerjaan, dalam perdagangan bangunan, mempunyai insurans yang mencukupi terhadap liabiliti adalah sentiasa dasar terbaik.