Tugas dan Definisi Francaisi

Seorang francais adalah seseorang atau syarikat yang diberi lesen untuk menjalankan perniagaan di bawah tanda niaga, nama dagang, dan model perniagaan francais, oleh pemberi francais. Francais membeli francais dari pemberi francais. Waris francais mesti mematuhi peraturan dan garis panduan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemberi francais, dan dalam kebanyakan kes, francaisi mesti membayar yuran royalti francais yang berterusan kepada pemberi francais.

Waralaba adalah sistem untuk memperluaskan perniagaan dan pengedaran barangan dan perkhidmatan untuk memenuhi permintaan pengguna yang lebih tinggi. Ia berdasarkan hubungan antara pemilik jenama dan pengendali tempatan untuk dengan mahir dan berjaya memperluaskan sistem perniagaan yang mantap. Sebagai syarat untuk mendapatkan atau memulakan operasi francais, pemegang francais membuat bayaran yang diperlukan atau berkebolehan untuk membuat bayaran yang diperlukan kepada francaisor atau sekutunya.

Dari perspektif perniagaan, francais adalah hubungan kontrak antara pemberi lesen dan pemegang lesen pemegang lesen untuk menggunakan kaedah pemberi lesen menjalankan perniagaan untuk mengedarkan produk atau perkhidmatan menggunakan tanda dagangan atau tanda perkhidmatan francaisor, atau untuk menawarkan, menjual, atau mengedarkan barang , perkhidmatan, atau komoditi yang dikenal pasti atau dikaitkan dengan tanda niaga francaisor. Walaupun setiap francais adalah lesen, tidak semua lesen adalah francais di bawah undang-undang.

Peranan Francais

Seorang francais mempunyai empat tanggungjawab utama untuk kejayaan sistem di mana mereka diberikan francais:

  1. Untuk melindungi jenama francais dengan mengendalikan francais dalam pematuhan ketat dengan standard operasi sistem.
  2. Untuk membina asas pelanggan yang kukuh dan setia dengan menawarkan produk dan perkhidmatan yang diluluskan sahaja dan dengan menyediakan perkhidmatan pelanggan yang lebih baik.
  1. Untuk memastikan bahawa semua kakitangan dilatih dengan betul dan francais telah dikendalikan dengan baik pada setiap masa.
  2. Untuk mengiklankan dan mempromosikan francais dan produk dan perkhidmatannya yang diluluskan mengikut garis panduan yang disediakan oleh pemberi francais.

Atribut Francais yang Berjaya