Bagaimana Menyediakan dan Memasukkan Pulangan Cukai Pindaan

Apabila Anda Perlu Sediakan dan Fail Borang Persekutuan 1040X

Adakah anda, pemilik perniagaan, pernah memfailkan penyata cukai anda dan kemudian menerima lebih banyak maklumat selepas difailkan bahawa anda sepatutnya dimasukkan? Mungkin anda telah memikirkan satu lagi potongan penting (dan substansial) yang anda harus ambil? Mungkin anda telah melepasi pendapatan yang anda terima dan tidak termasuk semasa anda memfailkan. Sekiranya situasi ini berlaku kepada anda, maka anda harus memfailkan pulangan cukai yang dipinda.

Untuk meminda pulangan cukai dengan betul, anda sebenarnya perlu memfailkan dua pulangan jika anda seorang pemilik tunggal .

Anda memfailkan Borang IRS baru 1040 dan Borang IRS 1040X. Anda perlu melampirkan semua jadual dan dokumentasi kepada Borang 1040 yang anda buat kali pertama anda memfailkannya. Borang 1040X perlu difailkan pada kertas pulangan.

Apabila Anda Perlu Memfailkan Pulangan yang Dipinda

Menurut IRS, anda tidak perlu memfailkan pulangan yang dipinda jika anda hanya membuat ralat matematik pada pulangan asal anda. IRS akan membetulkan kesilapan matematik. Anda mesti memfailkan pulangan yang dipinda jika berlaku keadaan berikut:

Liabiliti cukai negara anda mungkin akan terjejas sekiranya anda perlu memfailkan pulangan cukai persekutuan yang dipinda. Semak dengan agensi pemfailan negara anda untuk melihat bagaimana untuk membetulkan pulangan negeri anda jika perlu.

Langkah-langkah dalam Mengemukakan Pulangan Cukai Pindaan

Langkah Pertama : Anda perlu mengisi borang persekutuan baru 1040 yang menunjukkan maklumat baru yang mendorong anda meminda pulangan anda.

Berhati-hati dalam mengisi borang 1040 kerana anda perlu membandingkannya dengan 1040 yang lama apabila anda memfailkan Borang 1040X anda. IRS juga boleh melihat pulangan cukai yang dipinda sedikit lebih berhati-hati daripada pulangan asal anda supaya anda mahu pulangan anda menjadi sempurna.

Lampirkan salinan semua dokumentasi asal yang anda lampirkan ke asal Borang 1040 ke Borang 1040 baru.

Langkah Dua : Isi halaman satu dan bahagian pertama halaman dua Borang IRS 1040X. Pada halaman satu, anda akan melihat tiga lajur. Pertama, isikan Lajur A. Ambil angka-angka untuk Lajur A dari Borang 1040 yang asalnya difailkan. Untuk Column C, isi jumlah tersebut dari Borang 1040 baru anda. Dalam Ruangan B, isikan perubahan antara kedua-dua jumlah. Sekiranya jumlah itu berkurangan, pastikan anda memasukkannya dalam kurungan. Di bahagian atas halaman dua, terus mengisi maklumat dalam tiga lajur.

Bahagian II Borang Persekutuan 1040X meminta anda untuk menerangkan apa-apa perubahan yang anda buat dari Borang asal anda 1040. Jadilah sangat jelas apabila melengkapkan bahagian borang ini. Tuliskan nombor garisan dan terangkan perubahan. Lampirkan sebarang dokumentasi yang berkaitan dengan perubahan dan pastikan nama dan nombor keselamatan sosial di atasnya.

Oleh kerana Persekutuan Borang 1040X boleh digunakan untuk tahun cukai, pastikan dan tulis tahun cukai yang anda meminda. Jangan lupa untuk menandatangani dan tarikh kembali anda. Ingat bahawa 1040 asal anda, 1040 baru anda, dan 1040X perlu dihantar ke IRS melalui mel AS. Mereka tidak boleh difailkan secara elektronik.

Apa yang IRS Adakah

Jika IRS mempunyai sebarang soalan atau memerlukan sebarang dokumentasi tambahan, mereka akan menghubungi anda, mungkin secara bertulis.

Jika anda belum jelas dalam penjelasan anda mengenai apa yang anda ubah pada Borang 1040X, mereka boleh mengembalikan borang kepada anda. Ia mungkin mengambil masa 8-12 minggu, atau lebih lama, untuk IRS untuk memproses pulangan yang dipinda.

topi Mengenai Lain-lain Bentuk Organisasi Perniagaan?

Sekiranya anda telah memfailkan penyata korporat dan perlu memindanya, anda perlu memfailkan Borang IRS 1120X.

Sekiranya anda perlu meminda pulangan perkongsian atau syarikat multi-ahli, maka anda perlu memfailkan Borang IRS lain 1065 dan tandakan Kotak 5. Kemudian, anda perlu melampirkan suatu pernyataan ke borang dengan nombor baris setiap item yang dipinda dengan penjelasan.

Ingat bahawa mana-mana organisasi perniagaan boleh memfailkan pulangan cukai yang dipinda untuk tahun-tahun lalu jika perlu atau penting.