Apakah Pulangan ke atas Nisbah Ekuiti?

Ketahui Bagaimana Menghitung Pulangan Anda pada Ekuiti

Nisbah pulangan ekuiti kadang-kadang dipanggil pulangan nilai bersih , adalah yang paling penting dari semua nisbah keuntungan untuk pemilik perniagaan.

Pulangan ke atas ekuiti membolehkan pemilik perniagaan melihat seberapa berkesan wang mereka yang dilaburkan di firma mereka digunakan. Ia pada asasnya adalah ukuran bagaimana pemilik perniagaan telah menaruh perhatian terhadap pelaburan mereka di firma itu. Ringkasnya, pulangan ke atas ekuiti biasanya dilihat sebagai ukuran dasar prestasi firma.

Apakah Ekuiti?

Ekuiti adalah kepentingan pemilikan pelabur dalam firma perniagaan . Pelabur boleh memiliki saham ekuiti dalam firma dalam bentuk saham biasa atau saham pilihan. Pemilikan ekuiti dalam firma bermaksud bahawa pemilik perniagaan asal tidak lagi memiliki 100% firma, tetapi saham pemilikan dengan orang lain.

Pada lembaran imbangan syarikat, ekuiti diwakili oleh akaun berikut: saham biasa, saham pilihan, modal berbayar, dan pendapatan tertahan . Ekuiti boleh dikira dengan menolak jumlah liabiliti daripada jumlah aset .

Apakah Modal Ekuiti?

Pembiayaan perniagaan kecil dengan ekuiti bermakna menjual sebahagian daripada syarikat, atau mengeluarkan saham saham, kepada orang lain, biasanya dikenali sebagai pelabur. Perniagaan kecil menerima wang untuk membiayai operasinya sebagai balasan. Para pelabur mengharapkan untuk menerima pulangan pelaburan mereka sebagai balasan.

Selepas ekuiti dijual di syarikat itu, pemilik perniagaan tidak lagi memiliki 100% syarikat.

Pelabur memiliki saham saham dan juga mempunyai beberapa peratusan syarikat.

Rasio Keuntungan

Kedua-dua jenis nisbah keuntungan adalah nisbah margin dan nisbah pulangan. Nisbah margin mewakili keupayaan firma untuk menterjemahkan dolar jualan ke dalam keuntungan. Nisbah pulangan mengukur keupayaan keseluruhan firma untuk menjana kekayaan pemegang saham.

Bagaimana Pulangan Ekuiti Diukur?

Inilah rumusan untuk Pulangan atas Ekuiti Nisbah

Pendapatan Bersih / Jumlah Pemegang Saham Ekuiti * = _____%

Jumlah Ekuiti Pemegang Saham termasuk jumlah Pendapatan Tersimpan , Modal Berbayar, Saham Biasa, dan Saham Pilihan.

Contohnya, jika pulangan ke atas ekuiti adalah 15%, itu bermakna, dalam erti kata akal, bahawa syarikat menjana 15 sen dalam keuntungan bagi setiap dolar dalam ekuiti.

Nisbah pulangan ekuiti juga boleh dikira menggunakan Kaedah DuPont.

Kaedah DuPont

Model ini menggabungkan tiga elemen untuk mengira Pulangan atas Ekuiti. Mereka adalah:

Kaedah Dupont membolehkan pemilik perniagaan menentukan sumber Pulangan atas Ekuiti syarikat dan membuat perbandingan kepada pesaing mereka. Dengan menggunakan kaedah DuPont untuk mendapatkan pulangan ekuiti, pemilik perniagaan dapat melihat pulangan syarikat mengenai ekuiti pemegang saham berhubung dengan margin keuntungan yang berkaitan.

Pulangan atas Aset (ROA)

Di samping mempelajari pulangan Ekuiti, pemilik perniagaan sering ingin mengetahui betapa efisiennya perniagaan dalam mengubah aset menjadi keuntungan? Ini adalah tujuan pulangan pengiraan aset (ROA). Pulangan ke atas aset biasanya dinyatakan dalam peratusan istilah, dan lebih tinggi adalah lebih baik, semuanya sama.

Pulangan atas Aset = (Pendapatan Bersih + Perbelanjaan Faedah Aftertax) / (Purata Jumlah Aset)