Definisi Perniagaan Ekuiti

Sebagai individu, ekuiti ditakrifkan sebagai kualiti yang adil dan tidak memihak, yang merupakan sifat hebat dari pemilik perniagaan kecil. Walau bagaimanapun, dalam kewangan, ekuiti umumnya merujuk kepada nilai aset selepas menolak nilai liabiliti. Untuk perniagaan, ekuiti adalah jumlah pendapatan, inventori dan aset lain, kurang overhead, pinjaman dan liabiliti lain.

6 Borang Ekuiti yang Berbeza dalam Perniagaan

Walaupun istilah ekuiti selalu mewakili beberapa jenis nilai perniagaan, ia mempunyai pelbagai guna dalam menerangkan spesifik nilai perniagaan dalam senario yang berbeza:

  1. Kepentingan pemilikan dalam syarikat yang diwakili oleh sekuriti atau stok. Jika stok yang dimiliki berada dalam syarikat yang tidak didagangkan secara umum, ia disebut ekuiti swasta. Ekuiti bermaksud kepentingan pemilikan pelabur dalam firma perniagaan . Pelabur boleh memiliki saham ekuiti dalam firma dalam bentuk saham biasa atau saham pilihan. Pemilikan ekuiti dalam firma itu bermaksud pemilik perniagaan asal tidak lagi memiliki 100 peratus firma tetapi pemilikan saham dengan orang lain, yang dikenal sebagai pemegang saham.
  2. Pada lembaran imbangan syarikat, ekuiti diwakili oleh akaun berikut: saham biasa, saham pilihan, modal berbayar, dan pendapatan tertahan .
  3. Jika anda seorang pelabur dalam pasaran saham, ekuiti adalah saham, salah satu daripada kelas aset utama dalam portfolio anda.
  4. Sekiranya anda seorang pelabur dalam pasaran saham dan terlibat dalam perdagangan margin, ekuiti mewakili nilai sekuriti dalam akaun margin, minus apa yang telah dipinjam dari rumah broker.
  1. Jika anda bercakap mengenai harta tanah, ekuiti, atau nilai hartanah adalah perbezaan di antara nilai pasaran hartanah dan baki hutang gadai janji.
  2. Jika perniagaan anda berbangkit dan anda perlu membubarkan, jumlah wang yang tinggal (jika ada) selepas perniagaan membayar balik pemiutangnya disebut "ekuiti pemilikan," atau modal risiko atau modal yang bertanggungjawab.

Menggunakan setiap istilah ini bergantung pada konteks. Semua bentuk ekuiti berkongsi benang asas. Mereka masing-masing pada asasnya sama dengan jumlah pendapatan, inventori dan aset lain, kurang overhead, pinjaman dan liabiliti lain.

Contoh Ekuiti Positif dan Negatif

Katakan Joe mahu menjual perniagaannya, Pembaikan Komputer Joe yang Cemerlang. Dia tidak memiliki bangunan yang dia ada, tetapi dia mempunyai peralatan bernilai $ 10,000 dan $ 5,000 dalam akaun yang boleh diterima daripada pelanggannya. Antara bangunan dan pinjamannya, dia berhutang $ 5,000. Walaupun ini adalah pandangan yang terlalu ringkas, Joe mempunyai $ 10,000 ekuiti dalam perniagaannya.

Ekuiti juga boleh menjadi negatif. Jika Joe berhutang lebih daripada $ 15,000 dalam pinjaman dan hutang lain, kedudukan ekuitinya akan negatif.

Apabila mengira ekuiti, dan nilai aset, terutamanya bagi syarikat yang lebih besar, aset tersebut mungkin termasuk aset ketara dan tidak ketara. Aset yang nyata adalah perkara yang anda boleh sentuh, seperti inventori atau harta. Aset tak ketara mungkin termasuk reputasi syarikat dan identiti jenama atau ekuiti jenama.

Ekuiti jenis ini dibina selama bertahun-tahun dalam perniagaan dan berjaya menyelenggarakan pangkalan pelanggan anda. Ini paling mudah digambarkan dalam perbezaan antara jenama yang dikenali dan jenama generik.

Apabila anda berbelanja, untuk contohnya, anda boleh mencapai item jenama kerana anda tahu dan mempercayainya, dan tidak memilih jenama generik walaupun kosnya kurang.