4 Teknik Penjadualan Pembinaan

Bagaimana anda menjaga projek anda mengikut jadual? Pembina dan kontraktor mempunyai banyak pilihan termasuk beberapa teknik penjadualan pembinaan mudah yang akan membantu mewakili dan membuat teknik jadual pembinaan. Yang mana yang terbaik untuk anda? Kami akan menjelaskan secara ringkas empat alternatif yang boleh anda gunakan bergantung kepada keperluan projek dan kesukaran.

Penjadualan Pembinaan Menggunakan Carta Bar

Carta Bar adalah cara yang paling mudah dan paling mudah untuk menjana jadual pembinaan.

Ia digunakan secara meluas kerana kesederhanaan dan penyesuaian berganda kepada pelbagai acara. Carta bar dibentuk dengan senarai aktiviti, menentukan tarikh mula, tempoh aktiviti dan tarikh siap setiap aktiviti, dan kemudian diplotkan pada skala masa projek. Tahap terperinci carta bar bergantung kepada kerumitan projek anda dan penggunaan jadual yang dimaksudkan.

Satu variasi jadual carta bar adalah carta bar yang dipautkan. Carta bar yang dikaitkan menggunakan anak panah dan garisan untuk mengikat aktiviti dan item berikutnya, menyatakan pengganti dan pendahulu setiap aktiviti. Aktiviti-aktiviti sebelumnya dihubungkan dengan satu sama lain untuk menunjukkan bahawa satu aktiviti mesti selesai sebelum aktiviti lain dapat bermula.

Carta bar berguna dan digunakan untuk mengesan jumlah sumber yang diperlukan untuk satu projek tertentu. Agregasi sumber dilakukan dengan menambahkan sumber secara menegak dalam jadual. Tujuan pengagregatan ini adalah untuk menganggarkan pengeluaran kerja dan menetapkan anggaran untuk jam kerja dan peralatan yang diperlukan.

Penjadualan Pembinaan: Kaedah Laluan Kritikal

Proses ini lebih rumit dan terperinci daripada sebelumnya. Dengan senarai aktiviti yang besar, setiap aktiviti kemudian dihubungkan dengan aktiviti sebelumnya dan seterusnya, menyatakan bahawa setiap aktiviti mempunyai sekurang-kurangnya satu lagi yang mesti diselesaikan sebelum memulakan yang terdahulu.

Kaedah Laluan Kritikal menetapkan dan memperuntukkan tarikh permulaan dan tamat berdasarkan logik tertentu seperti FS, FF, SS, SF yang merupakan penunjuk utama tentang bagaimana aktiviti perlu dijujukan. Kekangan ini menentukan tarikh pertama aktiviti boleh bermula; lewat lewat, menyatakan tarikh terakhir yang mungkin bahawa aktiviti ini mesti dimulakan untuk mengelakkan kelewatan dalam proses pembinaan keseluruhan; penamat awal, tarikh awal bahawa aktiviti yang dicadangkan akan selesai; dan penamat akhir, itu adalah tarikh terakhir aktiviti mesti selesai tanpa menjejaskan permulaan yang seterusnya, dan kemudiannya menjejaskan keseluruhan sumber penjadualan pembinaan. Langkah-langkah dalam menghasilkan rangkaian ialah:

Teknik Penjadualan Baki Line

Proses penjadualan pembinaan adalah teknik perancangan untuk kerja-kerja berulang. Prosedur penting untuk teknik penjadualan ini adalah untuk memperuntukkan sumber yang diperlukan untuk setiap langkah atau operasi, sehingga kegiatan berikut tidak tertunda, dan hasilnya dapat diperoleh.

Prinsip yang digunakan diambil dari perancangan dan kawalan proses pembuatan; proses yang biasanya digunakan dalam kerja pembinaan dan lebih khusus dalam pembinaan jalan raya. Ia adalah proses yang sangat kuat dan mudah digunakan apabila keadaan sesuai untuk jenis kerja ini.

Jadual Pembinaan: Penjadualan Q

Penjadualan Q adalah penjadualan kuantitatif, dalam konteks bahawa jumlah yang akan dilaksanakan di lokasi yang berlainan dalam projek pembinaan membentuk unsur-unsur jadual. Juga Penjadualan Q adalah Penjadualan Baris dalam konteks yang perdagangan melepasi segmen-segmen projek yang berlainan dalam urutan giliran. Tiada campur tangan di antara dua aktiviti dibenarkan di lokasi yang sama. Ia diterbitkan pada dasarnya dari teknik Line Balance dengan beberapa pengubahsuaian untuk membolehkan model-model yang tidak bertekanan yang menjadi ciri sebahagian besar projek pembinaan.

Penjadualan Q adalah teknik baru, walaupun semakin popular di kalangan firma kontrak. Ia adalah satu-satunya teknik penjadualan yang mendedahkan hubungan antara urutan kerja dan kos yang perlu dilakukan. Jadual Q adalah sama dengan Line of Balance dengan beberapa pengubahsuaian, untuk membolehkan volum berulang-ulang aktiviti berulang di segmen atau lokasi yang berlainan projek pembinaan. Jadi model yang dihasilkan lebih dekat dengan realiti.