Kos Sistem ERP

Banyak syarikat kini menggunakan sistem perancangan sumber perusahaan (ERP) daripada aplikasi perisian perakaunan. Sistem ERP berbeza daripada sistem perakaunan yang hanya menjalankan tugas-tugas yang berkaitan dengan perakaunan. Sistem ERP, bagaimanapun, boleh mengendalikan bukan sahaja tugas perakaunan tetapi membantu anda mengurus perniagaan anda.

Sistem ERP pada asasnya adalah satu rangkaian pakej perisian yang boleh melakukan perakaunan, perancangan produk dan pembangunan, pembuatan, pengurusan inventori, pengurusan jualan, sumber manusia, dan tugas perniagaan yang lain. Seperti kos sistem perakaunan , anda akan mahu mempertimbangkan bukan sahaja yuran pelesenan apabila memilih sistem ERP tetapi jumlah kos sistem ERP itu sendiri: