Penyata Pendapatan Margin Sumbangan - Titik Breakeven dalam Dolar

Contoh penyata pendapatan margin sumbangan pada breakeven

Penyata pendapatan margin sumbangan amat berguna dalam perancangan dan membuat keputusan. Walaupun ia tidak boleh digunakan untuk penyata kewangan GAAP, ia sering digunakan oleh pengurus secara dalaman.

Penyata pendapatan margin sumbangan adalah pernyataan tingkah laku kos. Daripada memisahkan kos produk dari kos tempoh, seperti penyata pendapatan tradisional, pernyataan ini memisahkan kos berubah-ubah dari kos tetap.

Penyata pendapatan margin sumbangan menunjukkan semua perbelanjaan berubah-ubah yang dipotong daripada jualan dan sampai pada margin sumbangan. Perbelanjaan tetap kemudian ditolak untuk mencapai keuntungan atau kerugian bersih untuk tempoh tersebut, atau amaun yang tinggal yang akan menyumbang kepada meliputi kos tetap dan keuntungan operasi.

Penyata pendapatan margin sumbangan berbeza dari penyata pendapatan biasa dalam tiga cara:

Margin kasar dan marjin sumbangan berbeza kerana dalam mengira kos pengeluaran tetap dimasukkan dalam kos barang yang dijual, sedangkan mereka tidak termasuk dalam pengiraan marjin sumbangan.

Penyata pendapatan margin sumbangan diasingkan berdasarkan variabiliti maklumat kos dasar, dan bukannya oleh bahagian fungsional atau kategori perbelanjaan yang terdapat dalam penyata pendapatan biasa.

Di bawah kedua-dua penyata pendapatan margin sumbangan dan penyata pendapatan biasa, keuntungan atau kerugian bersih akan sama.

Mengira Margin Sumbangan dan Point Breakeven dalam Dolar

Melihat contoh margin sumbangan ini, kami akan membangunkan penyata pendapatan margin sumbangan untuk menunjukkan kesan margin sumbangan dan titik balik pada penyata pendapatan:

Inilah contohnya:

Titik putus dalam unit = Perbelanjaan / Harga Tetap - Perbelanjaan Variabel

Titik pecah = $ 60,000 / $ 2.00 - .80 = 50,000 unit

Dalam usaha untuk membangunkan penyata pendapatan margin sumbangan, kita perlu menukar pemecahan dalam unit untuk memecahkan dalam dolar. Kami menggunakan nisbah margin sumbangan untuk melakukan ini. Dengan menggunakan contoh yang sama, perbelanjaan berubah sebanyak $ 0.80 adalah 40% daripada jualan $ 2.00 seunit ($ 0.80 / $ 2.00). Untuk mengira rugi dalam dolar, bahagikan perbelanjaan tetapnya dengan nisbah margin sumbangan sebanyak 60% ($ 60,000 / .6 = $ 100,000). Ini bermakna syarikat itu perlu membuat jualan sebanyak $ 100,000 untuk memecahkan walaupun.

Jika anda ingin menyemak kerja anda, hitung kos pembolehubah syarikat menggunakan kaedah ini. Perbelanjaan berubah-ubah ialah 40% daripada jualan ($ 100,000 X .4 = $ 40,000). Jualan $ 100,000 tolak perbelanjaan pembolehubah sebanyak $ 40,000 kos tetap yang sama sebanyak $ 60,000. Anda kini tahu pengiraan anda adalah betul kerana $ 60,000 adalah perbelanjaan tetap syarikat yang dinyatakan.

Jadual di bawah menunjukkan penyata pendapatan syarikat dalam format margin sumbangan. Ia menunjukkan bahawa jika satu lagi unit produk dijual, sehingga jumlah 50,001 unit, maka Keuntungan Operasi Bersih akan meningkat di atas sifar dan firma akan membuat keuntungan. Walau bagaimanapun, jika satu unit kurang daripada 50,000 dijual, syarikat akan mengalami kerugian.

Penyata Pendapatan Margin Sumbangan bagi Bulan Mei

Jumlah Seunit
Jualan $ 100,000 $ 2.00
Kurang: Perbelanjaan Variabel 40,000 0.80
Margin sumbangan $ 60,000 $ 1.20
Kurang: Perbelanjaan Tetap $ 60,000
Keuntungan Operasi Bersih $ 0