Langkah-langkah Produktiviti Gudang

Produktiviti gudang adalah beberapa ukuran yang akan menganalisis pihak pengurusan untuk memantau prestasi operasi gudang mereka. Asas banyak langkah yang digunakan dalam produktiviti gudang adalah berdasarkan kepada berapa banyak kos untuk melaksanakan operasi. Kajian tentang produktiviti buruh bermula dengan analisis operasi berulang dalam persekitaran pembuatan.

Kajian masa dan pergerakan dilakukan oleh jurutera perindustrian, yang akan memerhatikan berapa lama pengendali talian mengambil operasi tertentu dan kemudian secara matematik mengira masa standard untuk operasi.

Operasi gudang tidak seperti pengeluaran kerana mereka tidak berulang, tetapi beberapa langkah telah dirancang untuk membantu mengukur produktivitas gudang.

Manfaat Pengukuran Buruh

Operasi gudang tidak sama dengan barisan pengeluaran dan kakitangan gudang tidak melakukan tugas-tugas berulang yang sama setiap pergeseran. Walau bagaimanapun, mereka melakukan beberapa tugas yang sama sepanjang tempoh masa. Untuk mengukur produktiviti gudang, pihak pengurusan mesti mengaplikasikan ukuran standard yang boleh digunakan untuk operasi yang berlaku di gudang, contohnya, melakukan inventori fizikal atau meletakkan barang di kawasan pemilihan.

Walau bagaimanapun, di gudang, terdapat beberapa faktor yang boleh mengubah masa yang diambil untuk melaksanakan tugas. Penggunaan sistem perancangan sumber perusahaan (ERP) dengan mudah dapat mengira panjang masa operasi boleh diambil untuk melaksanakan, tetapi pengukuran standard mesti dikira dengan menggunakan kaedah pensampelan atau kajian masa.

Hanya selepas pengukuran standard yang dipersetujui dapat faedah apa-apa pengukuran tenaga kerja dapat dinikmati.

Manfaat utama pengurusan gudang yang merupakan piawaian dapat membantu bila perubahan harus dibuat untuk perubahan tata letak gudang , beban, atau perubahan dok kapal, dan pengurangan staf.

Pengukuran buruh standard yang digabungkan dengan bilangan operasi yang dilakukan di gudang pada apa-apa perubahan atau siri peralihan boleh menghasilkan gambaran yang tepat tentang prestasi gudang itu.

Isu Dengan Pengukuran Buruh

Terdapat beberapa isu dengan penggunaan pengukuran buruh yang dapat mempersoalkan kesahihan apa-apa analisis prestasi gudang. Piawaian untuk pengukuran buruh boleh berubah dalam tempoh masa. Perubahan teknologi, termasuk perisian gudang dan perkakasan, boleh mengubah piawai dan oleh itu analisis menjadi tidak sah.

Jenis, saiz, dan pelbagai bahan yang dipindahkan di gudang mungkin berubah dari semasa ke semasa, yang boleh meningkatkan atau mengurangkan pengukuran standard. Di samping itu, perubahan susun atur gudang atau perubahan proses secara drastik dapat mengubah ukuran standard. Adalah penting untuk diingat bahawa pengukuran buruh piawai tidak berubah dan jika keputusan gudang berdasarkan pengukuran ini, mereka harus seberapa mungkin dan berdasarkan operasi gudang semasa.

Piawaian Pra-Jurutera

Piawaian pra-kejuruteraan mengambil operasi gudang biasa dan mengurangkannya kepada beberapa unsur yang lebih kecil yang, apabila digabungkan bersama, membentuk operasi yang lengkap.

Unsur-unsur termasuk semua komponen operasi sebenar, termasuk perjalanan, rehat, dan lain-lain, berdasarkan pengendali gudang rata-rata. Nilai masa yang membentuk operasi adalah berdasarkan pengukuran masa yang mengurangkan semua operasi gerakan ke unit pengukuran masa (TMU).

Satu TMU bersamaan dengan 0.00001 jam. TMU ini telah dibangunkan sejak tahun 1940-an untuk setiap pergerakan pengendali akan membuat. Jabatan Pertahanan (DoD) telah menerbitkan buku panduan pada tahun 1967 yang menggambarkan asas-asas bagi TMU yang dipanggil Data Waktu Standard Pengendalian Bahan. Anda boleh menggunakan TMU untuk mengira tempoh masa yang diperlukan untuk sebarang operasi.

Ringkasan

Dalam mengukur produktiviti gudang, pengurusan gudang mempunyai beberapa pilihan untuk mengira prestasi berdasarkan pensampelan, operasi standard atau kajian masa.

Walaupun semua pilihan ini mempunyai manfaat dan isu, pengukuran harus diambil sebagai panduan dan prestasi yang diukur terhadap panduan tersebut. Dengan cara ini, prestasi gudang boleh dinilai dengan adil.