Nilai Kini Bersih (NPV) sebagai Kaedah Belanjawan Modal

Apakah Nilai Had Semasa Bersih dan Bagaimana Ia Digunakan dalam Belanjawan Modal?

Nilai semasa bersih ialah kaedah belanjawan modal yang mungkin merupakan kaedah belanjawan modal yang paling tepat yang boleh digunakan oleh pemilik perniagaan dalam menilai sama ada untuk melabur atau tidak melabur dalam projek modal baru. Ia lebih tepat dari sudut pandangan matematik dan nilai masa pandangan mata wang daripada tempoh bayaran balik atau tempoh bayaran balik diskaun . Ia lebih tepat daripada indeks keuntungan dan pulangan dalaman.

Apakah Nilai Had Semasa Bersih?

Nilai semasa bersih adalah salah satu daripada banyak kaedah belanjawan modal yang digunakan untuk menilai projek pelaburan aset fizikal di mana perniagaan mungkin mahu melabur. Biasanya, projek pelaburan modal ini adalah besar dari segi skop dan wang.

Nilai semasa bersih menggunakan aliran tunai didiskaun dalam analisis yang menjadikan nilai kini bersih paling tepat dari mana-mana kaedah belanjawan modal kerana ia menganggap kedua-dua risiko dan pembolehubah masa. Ini bermakna analisis nilai bersih sekarang menilai aliran tunai yang diunjurkan untuk disampaikan oleh sebuah projek dengan mendiskaunnya kembali ke masa kini dengan menggunakan jangka masa projek (t) dan kos purata modal ditimbang firma (i) . Jika hasilnya positif, maka firma perlu melabur dalam projek itu. Sekiranya negatif, firma tidak perlu melabur dalam projek itu.

Jenis-jenis Projek Modal Di mana Anda Menggunakan Nilai Semasa Bersih

Sebelum anda boleh menggunakan nilai semasa bersih untuk menilai projek pelaburan modal, anda perlu mengetahui sama ada projek itu merupakan projek yang saling eksklusif atau bebas.

Projek-projek bebas adalah mereka yang tidak terjejas oleh aliran tunai projek-projek lain.

Walau bagaimanapun, projek eksklusif yang berbeza adalah berbeza. Jika dua projek saling eksklusif, ia bermakna terdapat dua cara untuk mencapai hasil yang sama. Mungkin perniagaan telah meminta tawaran pada projek dan beberapa tawaran telah diterima.

Anda tidak mahu menerima dua tawaran untuk projek yang sama. Itulah contoh projek yang saling eksklusif.

Apabila anda menilai dua projek pelaburan modal , anda perlu menilai sama ada ia tidak bersandar atau saling eksklusif dan membuat anda menerima atau menolak keputusan dengan itu.

Kaedah Keputusan Nilai Bersih Semasa

Setiap kaedah belanjawan modal mempunyai satu set peraturan keputusan. Sebagai contoh, peraturan keputusan tempoh balik ialah anda menerima projek jika ia membayar balik pelaburan awalnya dalam tempoh tertentu. Peraturan keputusan yang sama adalah benar untuk tempoh bayaran balik diskaun. Itu hanya dua contoh.

Nilai semasa bersih juga mempunyai peraturan keputusan sendiri. Di sini mereka:

Projek-projek bebas: Jika NPV adalah lebih daripada $ 0, terima projek ini.

Projek-projek eksklusif yang mutlak: Jika NPV satu projek lebih besar daripada NPV projek yang lain, terima projek dengan NPV tertinggi. Jika kedua-dua projek mempunyai NPV negatif, tolak kedua-dua projek.

Contoh Masalah: Pengiraan Nilai Had Semasa Bersih

Katakan bahawa Firma XYZ, Inc. sedang mempertimbangkan dua projek, Projek A dan Projek B. Projek A adalah projek 4 tahun dengan aliran tunai berikut dalam setiap 4 tahun: $ 5,000, $ 4,000, $ 3,000, $ 1,000.

Projek B juga merupakan projek 4 tahun dengan aliran tunai berikut dalam setiap 4 tahun: $ 1,000, $ 3,000, $ 4,000, $ 6,750. Kos modal firma adalah 10% untuk setiap projek, dan pelaburan awal $ 10,000. Kirakan NPV untuk Projek A dan B dan tafsirkan jawapan anda:

Kami cuba menentukan nilai semasa aliran tunai ini untuk kedua-dua projek. Kedua-dua projek mempunyai aliran tunai yang tidak sekata. Dengan kata lain, aliran tunai bukan anuiti. Berikut adalah persamaan asas untuk mengira nilai semasa aliran aliran tunai yang tidak sekata:

CF (1) / (1 + i) t + CF (3) / (1 + i) t + CF (4) / (1 + i) t

Petua: Anda boleh memperpanjang persamaan ini untuk jangka masa sebagai projek berlangsung.

Tafsiran : Untuk mengira NPV, anda menambah aliran tunai dari Tahun 0, yang merupakan pelaburan awal dalam projek tersebut hingga seluruh aliran tunai projek.

Pelaburan awal, bagaimanapun, adalah aliran keluar tunai, jadi itu adalah nombor negatif. Dalam contoh ini, aliran tunai bagi setiap projek untuk tahun 1 hingga 4 adalah semua nombor positif.

di mana i = kos modal firma dan

di mana t = tahun di mana aliran tunai diterima

Kirakan NPV untuk Projek S:

NPV (S) = (- $ 10,000) + $ 5,000 / (1.10) 1 + $ 4,000 / (1.10) 2 + $ 3,000 / (1.10) 3 + $ 1,000 / (1.10)

= $ 788.20

NPV Projek S ialah $ 788.20. Ini bermakna jika firma itu melabur dalam projek itu, ia menambah nilai $ 788.20 kepada nilai firma itu.

Cuba contoh untuk diri sendiri. Anda mempunyai data di atas untuk Projek L. Gunakan persamaan NPV dan kirakan NPV untuk Projek L. Melalui langkah-langkah. Anda perlu mendapat $ 1,004.03. Sekiranya kedua-dua projek adalah bebas, anda harus menerima kedua-duanya kerana kedua-duanya mempunyai NPV positif. Walau bagaimanapun, jika mereka saling eksklusif, anda hanya perlu menerima Projek L kerana ia mempunyai nilai semasa bersih tertinggi.

Anda dapat melihat mengapa NPV adalah kaedah keputusan belanjawan modal yang betul kerana ia memerlukan kedua-dua risiko dan masa ke akaun.