Apakah Kontrak Undang-Undang?

Kontrak adalah perjanjian yang sah di antara dua atau lebih pihak. Ia mungkin lisan atau bertulis. Kontrak pada dasarnya adalah satu set janji. Biasanya, setiap pihak berjanji untuk melakukan sesuatu untuk yang lain sebagai pertukaran untuk mendapat faedah.

Ciri-ciri yang diperlukan

Untuk membentuk kontrak undang-undang, perjanjian mesti mempunyai semua 5 ciri berikut:

Sesetengah jenis kontrak mestilah secara bertulis. Contohnya ialah kontrak di mana anda bersetuju untuk menjual harta anda kepada orang lain. Kontrak jualan hartanah mestilah ditulis supaya dapat dikuatkuasakan.

Bilateral atau Unilateral

Kebanyakan kontrak adalah dua hala. Ini bermakna setiap pihak telah berjanji kepada yang lain. Apabila Jim menandatangani kontrak dengan Pemangkasan Pohon Tom, dia berjanji untuk membayar kontraktor sejumlah wang tertentu sebaik sahaja kerja selesai. Tom, pada gilirannya, berjanji kepada Jim untuk menyelesaikan kerja yang diterangkan dalam perjanjian itu.

Dalam satu kontrak unilateral, satu pihak membuat janji sebagai pertukaran perbuatan pihak lain. Dasar insurans adalah kontrak unilateral. Apabila anda membeli insurans liabiliti atau sebarang jenis polisi lain , anda membayar premium (perbuatan) sebagai pertukaran untuk janji penanggung insurans untuk membayar tuntutan masa depan.

Pelanggaran kontrak

Sekiranya satu pihak gagal memenuhi tugasnya di bawah perjanjian itu, pihak itu melanggar kontrak itu. Sebagai contoh, anggap anda telah mengupah kontraktor batu untuk membina teras batu bata di luar restoran anda. Anda membayar separuh kontraktor dari harga yang dipersetujui terlebih dahulu. Kontraktor menyelesaikan setengah pekerjaan dan kemudian berhenti. Dia terus menjanjikan dia akan kembali dan menyelesaikan kerja tetapi tidak pernah melakukannya.

Dengan gagal memenuhi janjinya, kontraktor telah melanggar kontrak.

Jika satu pihak melanggar kontrak, pihak lain mungkin mengalami kerugian kewangan. Dalam contoh terdahulu, anda membayar 50% daripada kerja tetapi hanya menerima separuh daripada jumlah itu. Anda mempunyai beberapa pilihan untuk mendapatkan pampasan.

  1. Sue untuk Kerosakan Anda boleh menuntut kontraktor untuk ganti rugi. Contohnya, anda mungkin menyaman untuk menanggung kos pengambilan kontraktor lain untuk menyelesaikan tugas itu serta kos yang anda lakukan disebabkan oleh kelewatan.
  2. Prestasi Khusus Anda boleh memaksa kontraktor untuk melengkapkan kerja yang diperlukan oleh kontrak.
  3. Remedi Lain Jika kontraktor menipu atau memaksa anda untuk menandatangani kontrak, anda mungkin meyakinkan mahkamah untuk menamatkan perjanjian atau meminda termanya.

Kegagalan memenuhi syarat-syarat polisi insurans mungkin merupakan pelanggaran kontrak.

Polisi insurans mengenakan obligasi ke atas kedua-dua anda dan syarikat insurans anda . Seorang penanggung insurans mempunyai kewajipan untuk membayar tuntutan yang dilindungi. Jika penanggung insurans berhenti daripada tugas ini, anda boleh menuntut penanggung insurans kerana melanggar kontrak. Begitu juga, anda mempunyai kewajipan untuk bekerjasama dengan syarikat insurans anda apabila menyiasat tuntutan. Sekiranya anda memfailkan tuntutan dan kemudian enggan bekerjasama dengan penyiasatan penanggung insurans, keengganan anda untuk bekerjasama mungkin merupakan pelanggaran kontrak insurans. Penanggung insurans anda boleh bergantung kepada pelanggaran dasar anda sebagai asas untuk menafikan tuntutan tersebut.