Pengenalan kepada Dasar Liabiliti Am

Banyak perniagaan kecil membeli liputan liabiliti am. Seperti namanya, dasar liabiliti umum direka untuk meliputi pelbagai jenis perniagaan. Ia adalah dasar generik yang menyediakan jenis perlindungan liabiliti yang paling diperlukan oleh perniagaan.

Borang ISO

Apabila mengeluarkan polisi liabiliti am, banyak syarikat insurans menggunakan borang piawaian yang diterbitkan oleh Pejabat Perkhidmatan Insurans atau "ISO". Salah satu sebabnya adalah kemudahan.

Membangunkan borang dasar adalah tugas yang memakan masa yang banyak penanggung insurans memilih untuk mengelakkan. Alasan kedua ialah risiko. Apabila seorang penginsurans melukis bahasa proprietinya sendiri, terdapat risiko bahawa mahkamah boleh menafsirkan bahasa itu dengan cara yang berbeza daripada yang dimaksudkan oleh penanggung insurans. Penanggung insurans mungkin terpaksa membayar tuntutan bahawa ia tidak merancang untuk menutupi.

Oleh kerana bentuk liabiliti ISO digunakan secara meluas, kebanyakan bahasa yang mereka isi telah diterjemahkan oleh mahkamah. Makna telah ditubuhkan untuk perkataan dan frasa tertentu. Oleh itu, dari sudut pandangan undang-undang, borang ISO mungkin memberi risiko yang lebih sedikit kepada penanggung insurans daripada bentuk proprietari.

CGL

Dasar dasar liabiliti ISO ialah Borang Perlindungan Liabiliti Am Komersial atau CGL. Borang ini menyediakan tiga perlindungan berasingan:

Artikel ini menumpukan kepada Liabiliti Kerosakan Tubuh dan Liabiliti Kerosakan Harta. Liabiliti Kecederaan Peribadi dan Iklan dan perlindungan Perubatan ditangani secara berasingan. Untuk tujuan artikel ini, kami akan menganggap bahawa firma anda adalah yang diinsuranskan berdasarkan polisi liabiliti anda.

Perlindungan Insurans

Perlindungan yang diberikan oleh CGL secara umum digambarkan dalam perjanjian menginsuranskan.

Polisi ini merangkumi jumlah firma anda secara sah diwajibkan membayar sebagai kerosakan kerana kecederaan tubuh atau kerosakan harta benda . Iaitu, ia merangkumi tuntutan atau guaman terhadap syarikat anda oleh seseorang atau organisasi yang telah mengalami kecederaan tubuh atau kerosakan harta benda akibat kecuaian firma anda.

CGL menyediakan liputan yang luas. Ia meliputi kecederaan tubuh atau kerosakan harta benda yang disebabkan oleh kejadian kecuali kecederaan atau kerosakan yang dihalang oleh pengecualian . Untuk Perlindungan A untuk memohon, anda mesti bertanggungjawab secara sah untuk kecederaan atau kerosakan. CGL tidak akan menanggung pembayaran yang anda buat secara sukarela.

CGL merangkumi kecederaan tubuh atau kerosakan harta benda:

Di Premis anda

Liputan A digunakan untuk tuntutan yang timbul daripada kecederaan atau kerosakan yang berlaku di premis anda. Berikut adalah contohnya.

Doris mengendalikan Delight Delight, kedai kopi yang menjual kek dan cookies yang dibuat di premis. Rang undang-undang, pelanggan, memasuki kedai dan sedang menuju ke kaunter apabila dia pergi dan jatuh ke atas kerusi. Bill mencederakan lututnya pada musim gugur. Tiga bulan selepas kemalangan itu dia memfailkan tuntutan terhadap Delight of Divine.

Tuntutannya menuntut pembayaran balik perbelanjaan perubatannya yang berkaitan dengan kecederaan lututnya. Dasar liabiliti kedai meliputi tuntutan tersebut.

Operasi yang berterusan

Liputan A digunakan untuk tuntutan yang timbul daripada kerja atau operasi yang anda lakukan di lokasi anda. Sebagai contoh, sebuah kedai mesin yang anda miliki melakukan kerja di premisnya. Seorang pekerja anda sedang mengendalikan mesin bubut apabila dia secara tidak sengaja mencederakan pelanggan yang mengunjungi kedai anda. Jika pelanggan menuntut anda atau pekerja untuk kecederaan tubuh badan, tuntutan itu harus dilindungi oleh dasar liabiliti kedai anda.

Coverage A juga meliputi tuntutan yang timbul daripada kerja atau operasi yang dilakukan dari premis anda (di tempat kerja). Sebagai contoh, Capital Construction telah diupah untuk membaik pulih panel dinding dalaman di bangunan pejabat. Seorang pekerja Modal menggerakkan jadual melihat di tapak kerja apabila dia secara tidak sengaja menjatuhkannya.

Sawinya jatuh ke lantai, merosakkan beberapa jubin. Sekiranya pemilik bangunan kemudian menyerahkan Pembinaan Modal untuk kos untuk membaiki jubin lantai, dasar liabiliti Modal hendaklah meliputi guaman.

Kerja atau Operasi yang telah selesai

Dalam contoh terdahulu, kerosakan di lantai adalah hasil daripada kerja yang sedang berjalan. Iaitu, kerosakan berlaku semasa Capital Construction sedang menjalankan operasi berterusan. Kecederaan atau kerosakan harta benda mungkin timbul daripada kerja atau operasi yang lengkap. Perniagaan boleh didakwa kerana kecederaan atau kerosakan yang timbul daripada kerja yang cacat yang telah selesai.

Katakan bahawa Pembinaan Modal membina pagar lapan kaki di sekeliling bilik yang mencuba di kilang anggur. Semasa proses pembinaan, pekerja modal gagal memasang tapak yang betul. Dua tahun selepas pagar itu selesai, ia runtuh, mencederakan pelanggan kilang anggur. Pelanggan itu membantah Pembinaan Modal untuk kecederaan tubuh badan. Penginsurans liabiliti am modal membayar tuntutan itu kerana polisi Modal merangkumi perlindungan untuk operasi siap produk .

Produk Anda

Sesetengah tuntutan timbul daripada produk yang rosak. Delight of Divine (dalam contoh pertama) menjual barang bakar kepada orang awam. Katakan bahawa Ilahi menjual pai ceri. Stuart membeli salah satu pai dan mengambilnya pulang. Dia sedang makan sekeping pai apabila dia memecah gigi di lubang ceri. Gigi Stuart tidak dapat diperbaiki supaya ia dikeluarkan dan digantikan dengan implan gigi. Stuart menghantar Delight Divine untuk belanja pergigian dan menuntut pembayaran balik. Sekali lagi, dasar CGL Divine harus menampung tuntutan tersebut. Tuntutan untuk kecederaan atau kerosakan yang disebabkan oleh produk yang rosak diinsuranskan di bawah liputan operasi produk yang lengkap.

Pertahanan

Jika tuntutan mahkamah yang diliputi oleh Coverage A difailkan terhadap firma anda, penanggung insurans anda akan memberikan seorang peguam untuk mempertahankan anda . Kos yang dilindungi termasuk yuran peguam, kos mahkamah, premium atas bon tertentu, dan faedah yang dikenakan ke atas penghakiman. Kesemua caj ini dimasukkan di bawah liputan yang dipanggil Pembayaran Tambahan . Mereka diliputi sebagai tambahan kepada had dasar.