Apakah Lembaga Pengarah Korporat Adakah?

Salah satu perbuatan pertama perbadanan baru adalah untuk menubuhkan lembaga pengarah korporat . Lembaga pengarah untuk sebuah syarikat bertanggungjawab untuk mengendalikan perbadanan melalui perairan misi yang megah kepada para pemegang saham. Lembaga korporat juga mempunyai tugas undang-undang dan tugas lain, yang dinyatakan dalam artikel ini.

Tugas Lembaga Pengarah

Individu yang dipilih untuk berada di lembaga pengarah perbadanan mempunyai tanggungjawab keseluruhan untuk aktiviti perbadanan.

Lembaga korporat tidak bertanggungjawab untuk membuat keputusan sehari-hari; keputusan harian dibuat oleh eksekutif korporat dan pengurus. Pegawai korporat adalah orang yang mengetuai jabatan, dan eksekutif ini bertanggungjawab menjalankan perniagaan.

Fikirkan cara seperti ini: Lembaga pengarah beroperasi seperti juruterbang syarikat penerbangan di tahap 30,000 kaki, mengawasi segala-galanya, melihat gambar besar, dan menukar kursus apabila perlu. Para eksekutif beroperasi pada tahap 1000 kaki, manakala pekerja berada di lapangan.

Bagaimana Lembaga Pengarah Bekerja dengan Pemegang Saham

Lembaga bertindak bagi pihak para pemegang saham untuk membuat keputusan dasar keseluruhan dan memberi pengawasan. Lembaga mempunyai tugas fidusiari berkenaan dengan pemegang saham; iaitu, lembaga mempunyai tanggungjawab kewangan dan lain-lain untuk memastikan perbadanan berjalan dengan cekap supaya para pemegang saham tidak kehilangan wang.

Lembaga Pengarah dan Perundangan Korporat

Lembaga korporat mempunyai kuasa besar dan juga tanggungjawab yang besar. Kewajipan khusus lembaga pengarah dan ahli lembaga, jawatankuasa, dan pegawai individu ditetapkan oleh undang - undang korporat .

Undang-undang ini menetapkan kewajipan khusus lembaga pengarah dan mewujudkan peraturan prosedur untuk lembaga.

Walaupun ini hanya berlaku prosedural, operasi lembaga adalah kunci kepada menjalankan perbadanan. Sebagai contoh, lembaga boleh memilih untuk berpindah ke lokasi baru atau perubahan dalam produk atau perkhidmatan utama.

Tugas Utama Lembaga Pengarah Korporat

Berikut adalah tugas utama lembaga korporat:

Liabiliti Lembaga Pengarah Lembaga Pengarah

Apakah tanggungan yang dikenakan oleh lembaga pengarah lembaga pengarah dalam kedudukan lembaga mereka? Tidak sebanyak yang anda jangkakan. Ahli lembaga korporat mempunyai latitud yang baik dalam skop tugas mereka sebagai ahli lembaga korporat. Ahli Lembaga Pengarah mesti bebas untuk bertindak demi kepentingan para pemegang saham untuk menjalankan korporat dengan cara terbaik yang mereka fikirkan sesuai dan mengambil risiko yang sesuai untuk membantu syarikat berkembang.

Banyak syarikat termasuk insurans dan pegawai liabiliti insurans dalam pakej insurans mereka, tetapi ingat bahawa insurans ini tidak meliputi tuntutan undang-undang tertentu terhadap ahli lembaga pengarah.

Gregory Boop, Pakar Insurans Perniagaan, mengatakan ini mengenai liabiliti ahli lembaga korporat :

Para pengarah dan pegawai boleh didakwa secara individu untuk perbuatan atau kesilapan yang mereka lakukan semasa melayani perbadanan itu. Individu-individu ini boleh dipertanggungjawabkan secara peribadi untuk tindakan sedemikian. Jika seseorang pengarah pegawai didapati bertanggungjawab atas perbuatan salah, aset peribadinya boleh digunakan untuk membayar ganti rugi kepada plaintif.

Kembali ke Tinjauan Lembaga Pengarah