Memahami dan Menggunakan Debit dan Kredit

Debit dan kredit membentuk asas sistem perakaunan berganda. Tanpa memahami cara mereka bekerja, ia menjadi sangat sukar untuk membuat sebarang penyertaan pada lejar am syarikat.

Pemegang buku dan akauntan menggunakan debit dan kredit untuk mengimbangi setiap catatan yang direkod untuk akaun kira-kira dan akaun penyata pendapatan syarikat. Perakaunan, debit, dan kredit masuk dua kali dalam semua persamaan perakaunan, Aset = Liabiliti + Ekuiti Pemilik.

 • 01 - Debit dan Kredit: Kenapa Mereka Penting?

  Setiap transaksi perniagaan mempunyai pembeli dan penjual. Perniagaan menjual produk atau perkhidmatan kepada pelanggan atau pelanggan. Kebanyakan syarikat menggunakan sistem simpan masuk dua kali untuk menjejaki urus niaga mereka. Pembukuan berdaftar kemasukan memerlukan sistem rakaman menggunakan debit dan kredit.

  Debit dan kredit mencabar untuk difahami kerana mereka tidak begitu intuitif. Debit sentiasa ditunjukkan di sebelah kiri akaun T dan kredit sentiasa ditunjukkan di sebelah kanan.

  Apabila anda memahami langkah pertama ini, anda telah berusaha keras untuk memahami debit dan kredit. Cabaran menjadi mengetahui bila hendak mendebit atau kredit akaun.

 • 02 - Bagaimana Rekod Debit dan Kredit Sebagai Penyertaan Jurnal

  T-akaun digunakan oleh jurulatih perakaunan untuk mengajar pelajar bagaimana melakukan transaksi perakaunan. Mereka memperlihatkan sisi mana debit dan kredit terperinci untuk transaksi perniagaan tertentu.

  Sebenarnya, urus niaga perakaunan dicatatkan dengan membuat catatan jurnal perakaunan. Sama seperti segala-galanya dalam perakaunan, ada cara tertentu untuk membuat kemasukan jurnal perakaunan semasa merakam debit dan kredit.

  Debit boleh direkodkan pada baris pertama kemasukan, siram dengan margin kiri. Kredit boleh direkodkan pada baris kedua dan diikat ke kanan beberapa ruang.

 • 03 - Cara Merekod Debit dan Kredit untuk Akaun Aset

  Aset terdiri daripada perkara yang dimiliki oleh sebuah syarikat, seperti inventori, akaun belum terima, aset tetap seperti loji dan peralatan, dan mana-mana akaun lain di bawah aset semasa atau aset tetap pada kunci kira - kira .

  Debit dicatat di sebelah kiri akaun T dan kredit direkodkan di sebelah kanan. Menghafal kaedah-kaedah yang debit meningkat dalam akaun aset, sementara kredit menurun dalam akaun aset.

  Dalam lejar am, kenaikan aset direkodkan sebagai debit, bermakna ia dicatatkan di sebelah kiri lejar. Penurunan dalam aset dicatatkan sebagai kredit dan direkodkan di sebelah kanan lejar.

  Katakan syarikat membeli sejumlah besar inventori untuk mendapatkan jualan bercuti. Inventori adalah aset semasa , dan syarikat membayar inventori dengan tunai. Syarikat itu membeli $ 10,000 inventori. Kemasukan jurnal akan kelihatan seperti ini:

  Inventori $ 10,000

  Tunai $ 10,000

  Inventori telah meningkat jadi ia adalah debit dan wang tunai menurun, jadi ia memerlukan kemasukan kredit.

  Jika syarikat itu memutuskan untuk menjual sebuah gedung untuk $ 250,000 dan ia menerima wang tunai untuk harta itu, kemasukan jurnal akan kelihatan seperti ini:

  Tunai $ 250,000

  Aset Tetap $ 250,000

  Tunai, aset, meningkat sehingga ia akan didebitkan. Aset tetap akan dikreditkan kerana ia menurun.

 • 04 - Merekod Debit dan Kredit untuk Tanggungan dan Akaun Ekuiti Pemilik

  Liabiliti adalah item pada kunci kira - kira yang syarikat berhutang kepada vendor atau institusi kewangan. Mereka boleh menjadi liabiliti semasa, seperti akaun hutang dan akruan, atau liabiliti jangka panjang, seperti bon yang boleh dibayar atau gadai janji yang kena dibayar.

  Akaun ekuiti pemilik duduk di sebelah kanan lembaran imbangan, seperti saham biasa dan pendapatan tertahan. Mereka diperlakukan sama seperti akaun liabiliti ketika datang ke entri jurnal.

  Debit menurun dalam akaun liabiliti. Kredit meningkat dalam akaun liabiliti. Inilah peraturan untuk akaun liabiliti:

  Peningkatan liabiliti dicatatkan sebagai kredit. Mereka dicatatkan di sebelah kanan lejar. Penurunan liabiliti dicatatkan sebagai debit dan direkodkan di sebelah kiri lejar.

  Katakan sebuah syarikat berhutang kepada salah satu pembekalnya $ 1,000 dan bil itu kini kena dibayar. Apa syarikat yang berhutang pembekalnya biasanya akaun hutang dan liabiliti pada kunci kira-kira. Inilah caranya kemasukan jurnal akan kelihatan:

  Akaun Dibayar $ 1,000

  Tunai $ 1,000

  Anda akan mendebit akaun yang perlu dibayar kerana anda membayar bil, jadi akaun tersebut berkurang. Tunai dikreditkan kerana wang tunai adalah akaun aset yang berkurangan kerana wang tunai digunakan untuk membayar bil tersebut.

  Jika syarikat ini memutuskan untuk membeli inventori $ 15,000 dari pembekal dan melakukannya dengan kredit (akaun yang perlu dibayar), entri jurnal akan kelihatan seperti ini:

  Inventori $ 15,000

  Akaun Dibayar $ 15,000

  Anda akan mendebit inventori kerana ia merupakan akaun aset yang meningkat dalam urus niaga ini dan hutang akaun dikreditkan ke akaun liabiliti yang meningkat kerana inventori itu dibeli secara kredit.

  Mari lihat entri jurnal untuk akaun ekuiti pemilik. Katakanlah perniagaan mempunyai dua pemilik dan satu pemilik ingin melabur tambahan $ 50,000 dalam perniagaan. Inilah entri jurnal yang dihasilkan:

  Tunai $ 50,000

  Ekuiti Pemilik $ 50,000

  Tunai meningkat apabila anda membuat pelaburan. Ia adalah akaun aset, jadi peningkatan ditunjukkan sebagai debit dan peningkatan dalam akaun ekuiti pemilik menunjukkan sebagai kredit.

 • 05 - Bagaimana Merekod Debit dan Kredit untuk Akaun Perbelanjaan

  Akaun perbelanjaan adalah item pada penyata pendapatan yang tidak terikat dengan penjualan produk individu. Dari semua akaun dalam carta akaun anda, senarai akaun perbelanjaan anda mungkin akan menjadi yang paling lama.

  Akaun perbelanjaan menjalankan gamut daripada perbelanjaan pengiklanan kepada cukai gaji kepada bekalan pejabat. Adalah penting bahawa anda belajar bagaimana untuk merekam entri jurnal yang betul untuk mereka kerana anda akan mempunyai begitu banyak.

  Debit adalah peningkatan dalam akaun perbelanjaan. Kredit berkurangan dalam akaun perbelanjaan. Peningkatan perbelanjaan dicatat sebagai debit di sebelah kanan lejar. Pengurangan dalam perbelanjaan dicatatkan sebagai kredit dan direkodkan di sebelah kiri lejar.

  Berikut adalah contoh transaksi perniagaan yang melibatkan akaun perbelanjaan dan transaksi jurnal yang dihasilkan. Katakan syarikat perlu menyimpan bekalan pejabat. Ia membeli $ 750 dalam bekalan pejabat menggunakan wang tunai. Inilah entri jurnal yang dihasilkan:

  Bekalan Pejabat $ 750

  Tunai $ 750

  "Bekalan pejabat" adalah akaun perbelanjaan pada penyata pendapatan, jadi anda akan mendebitnya untuk $ 750. Tunai adalah akaun aset. Anda mengreditkan akaun aset, dalam kes ini, tunai, apabila anda menggunakannya untuk membeli sesuatu.

 • 06 - Bagaimana Merekod Debit dan Kredit untuk Akaun Pendapatan atau Pendapatan

  Akaun hasil datang daripada penyata pendapatan syarikat. Pendapatan syarikat biasanya termasuk pendapatan dari jualan tunai dan kredit.

  Sebuah syarikat juga boleh mempunyai pendapatan pelaburan. Syarikat-syarikat yang lebih besar kadang-kadang melabur di syarikat lain. Firma-firma yang lebih kecil melabur lebihan tunai dalam sekuriti yang boleh dipasarkan yang merupakan pelaburan jangka pendek.

  Debit menurun dalam akaun hasil. Kredit meningkat dalam akaun hasil. Peningkatan pendapatan atau pendapatan dicatatkan sebagai kredit di sebelah kiri lejar. Penurunan dalam pendapatan atau akaun pendapatan dicatatkan sebagai debit di sebelah kanan lejar.

  Mari lihat entri jurnal sampel untuk transaksi hasil. Perniagaan kecil mempunyai jualan tunai $ 5,000 pada hari tertentu. Begini bagaimana penjualan, pendapatan syarikat itu akan direkodkan:

  Tunai $ 5,000

  Hasil Jualan $ 5,000

  Anda akan menyiarkan hasil jualan sebagai kredit. Peningkatan dalam akaun hasil, jualan tunai, direkodkan sebagai kredit. Tunai, akaun aset, didebitkan untuk amaun yang sama. Akaun aset didebitkan apabila terdapat kenaikan, seperti dalam kes ini.

  Langkah-langkah ini merangkumi peraturan asas untuk merakam debit dan kredit untuk lima akaun yang merupakan sebahagian daripada persamaan perakaunan diperluas .