Perbezaan Antara Kontraktor dan Pekerja Bebas

Mengelaskan Pekerja - Mengapa Perkara Ini

Kenapa Penting Tahu jika Pekerja adalah kontraktor atau pekerja bebas?

Perbezaan antara pekerja dan kontraktor bebas adalah penting. Status seseorang yang bekerja di perniagaan anda membuat perbezaan dalam cara anda membayarnya dan bagaimana mereka membayar cukai.

Pekerja dibayar sebagai gaji atau setiap jam dan mungkin tertakluk kepada masa lapang. Pekerja dikenakan cukai pendapatan mereka (mereka menerima borang W-2 yang menunjukkan pendapatan tahunan mereka), dan anda juga harus menahan cukai pendapatan persekutuan dan negeri dan cukai FICA (Keselamatan Sosial dan Medicare) daripada mereka.

Perniagaan anda juga mesti membuat pembayaran cukai FICA.

Jika seseorang bekerja untuk perniagaan anda sebagai kontraktor bebas, anda tidak menahan cukai pendapatan persekutuan atau negara dan cukai FICA daripada jumlah yang anda bayar. Perniagaan anda juga tidak perlu membuat pembayaran untuk cukai FICA. Kontraktor bebas mesti membayar cukai pendapatan sendiri (dipanggil cukai pekerjaan sendiri ), bersama-sama dengan cukai pendapatan ke atas pendapatan.

Bagaimanakah saya tahu jika seorang pekerja adalah Kontraktor Bebas atau Pekerja ?

IRS membezakan antara kontraktor bebas dan pekerja untuk tujuan cukai gaji dan cukai pegangan. Pada asasnya, kontraktor bebas adalah orang perniagaan bebas yang menjalankan perniagaannya sendiri tetapi yang bekerja untuk perniagaan lain. Seorang pekerja diupah oleh sebuah syarikat untuk melaksanakan kerja tertentu di arah majikan.

Bagaimana IRS Memutuskan Status Pekerja?

Untuk membantu membezakan antara pekerja dan kontraktor bebas, IRS telah menubuhkan tiga kriteria umum:

IRS sentiasa menganggap pekerja adalah pekerja

Ia kadang-kadang sukar untuk menentukan status pekerja, tetapi id anda tidak pasti, bergantung kepada pekerja sebagai pekerja di mata IRS. Jika anda tidak pasti sama ada untuk mengelaskan pekerja sebagai kontraktor atau pekerja bebas, anda boleh memfailkan Borang SS-8 (PDF) untuk meminta penentuan.

Lihat artikel IRS ini mengenai "Kontraktor Bebas vs Pekerja" untuk maklumat lanjut mengenai subjek kontraktor atau pekerja bebas .

Keputusan Mahkamah Agung Berkaitan dengan Status Kontraktor Bebas

Jabatan Buruh bergantung kepada keputusan Mahkamah Agung mengenai kontraktor bebas. Keputusan ini mendedahkan bahawa tidak ada satu aturan atau ujian tunggal untuk kontraktor atau pekerja bebas untuk tujuan FLSA. Mahkamah berpendapat bahawa ia adalah jumlah aktiviti atau keadaan yang mengawalnya. Antara faktor yang dianggap penting ialah:

Faktor lain yang dianggap tidak penting kepada soalan:

Lihat Dapatan Fakta DOL 13

Kembali ke Semua Tentang Pekerja vs Kontraktor Bebas

Kembali ke Pengambilan dan Membayar Kontraktor Bebas