Rekod Korporat - Buku Rekod Korporat

Apakah Rekod Korporat?

Rekod korporat adalah rekod korporat yang diperlukan oleh AS untuk memastikan agar ia berfungsi mengikut cara yang diperlukan oleh Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri dan undang-undang negara di mana perniagaan itu diperbadankan (dibentuk sebagai entiti perniagaan korporat).

Kenapa Rekod Korporat Perlu?

Rekod korporat diperlukan untuk menunjukkan bahawa perbadanan berfungsi dengan sewajarnya seperti yang dikehendaki oleh Perkhidmatan Hasil Dalam Negeri, untuk menunjukkan bahawa perbadanan itu adalah entiti yang berasingan dan untuk menjaga perisai korporat dari liabiliti.

Apa itu Buku Rekod Korporat?

Sesetengah syarikat mempunyai rekod korporat "buku" yang merangkumi semua dokumen yang diperlukan. Dalam kes lain, rekod korporat disimpan dalam talian atau dalam kabinet fail. Rekod harus berada dalam satu tempat dan tersedia jika Internal Revenue Service mengaudit perbadanan anda.

Anda juga boleh menyimpan rekod korporat anda "di awan," tetapi rekod ini mungkin termasuk maklumat sulit dan proses proprietari, jadi pastikan pelayan anda selamat. Susan Ward, Pakar Perniagaan Kecil-Kanada, mempunyai artikel hebat mengenai pengurusan dokumen yang boleh membantu anda dalam projek ini.

Bagaimana Rekod Korporat Dicipta? Siapa Memegang Rekod Korporat?

Rekod korporat dihasilkan oleh lembaga pengarah perbadanan anda. Lembaga membuat dokumen seperti artikel penubuhan korporat dan laporan tahunan. Lembaga juga membuat dan menyunting dokumen seperti usul dan minit semasa mesyuarat lembaga.

Setiausaha korporat biasanya ditetapkan untuk menyimpan semua rekod korporat. Sudah tentu, semua rekod mesti ditandatangani, dan sebarang tindakan yang diambil mesti mempunyai dokumentasi. Jika perbadanan mempunyai saham, setiausaha korporat (biasanya pejabat individu ini) menyimpan rekod pemilikan saham.

Setiausaha korporat juga memanggil roll pada setiap mesyuarat lembaga, dengan catatan mana ahli lembaga hadir dan tidak hadir.

Menyimpan Rekod Resolusi Lembaga Pengarah

Lembaga korporat meluluskan keseluruhan dasar dan resolusi (keputusan), dan mereka tidak terlibat dalam pengambilan keputusan perniagaan sehari-hari. Salah satu aktiviti penting lembaga korporat adalah membuat resolusi. Resolusi pada dasarnya adalah dokumen yang membuat keputusan lembaga rakaman. Resolusi korporat boleh dibuat pada banyak perkara, termasuk:

Kesemua keputusan ini, dan banyak lagi, mesti direkodkan.

Apakah Rekod-rekod lain yang Perlu Dimasukkan?

Ikuti Undang-undang Negeri dalam Membentuk Lembaga Anda dan Memelihara Rekod

Semasa anda membentuk perbadanan anda, anda perlu menyemak dengan negeri anda untuk memastikan anda mengikuti garis panduan negeri untuk mengatur dan menjalankan perbadanan anda. Semua negeri mempunyai peraturan khusus yang mengawal perbadanan. Semak dengan setiausaha kerajaan negeri anda atau dengan peguam anda untuk maklumat lanjut.

Kembali ke Senarai Semak Permulaan Perbadanan