Bagaimanakah Penyata Untung Rugi Berguna untuk Perniagaan?

Kenyataan P & L boleh digunakan dalam tiga cara

Kenyataan Keuntungan dan Kerugian / Penyata pendapatan. Jean Murray

Kenyataan keuntungan dan kerugian (P & L), kadang-kadang dipanggil penyata pendapatan, adalah laporan perniagaan yang menunjukkan pendapatan bersih sebagai perbezaan antara hasil dan perbelanjaan. Sekiranya perniagaan mempunyai hasil sebanyak $ 250,000 dan perbelanjaan $ 150,000, pendapatan bersih atau pendapatan bersih pada penyata P & Lnya ialah $ 100,000.

Apakah Pernyataan Keuntungan dan Kerugian Seperti Seperti?

Pernyataan P & L bermula dengan tajuk yang merangkumi nama pernyataan, nama syarikat, dan tarikh berakhirnya tempoh penyataannya.

Tempoh masa biasa mungkin sebulan, seperempat, atau setahun. Garis masa mungkin membaca, "Untuk bulan yang berakhir pada 31 Disember, 2017."

Bahagian kedua pernyataan menunjukkan pendapatan atau pendapatan untuk tempoh masa yang dipersoalkan. Mungkin terdapat potongan yang dibuat untuk pendapatan pulangan atau diskaun.

Bahagian ketiga penyata ini adalah penyenaraian semua perbelanjaan perniagaan untuk tempoh waktu itu. Perbelanjaan secara tradisinya disenaraikan dalam susunan abjad, bukan dengan amaun.

Banyak kenyataan P & L termasuk seksyen keempat yang termasuk pengiraan peratusan setiap item perbelanjaan kepada pendapatan kasar sebelum perbelanjaan. Pengiraan ini boleh membantu apabila anda melihat kenyataan P & L sepanjang tempoh masa yang panjang. Anda boleh melihat bagaimana kenaikan atau penurunan dalam perbelanjaan menjejaskan pendapatan bersih jika peratusan berubah ke atas atau ke bawah, dan kemudian anda boleh membuat penyesuaian jika perlu.

Sesetengah kenyataan P & L juga merangkumi pernyataan tentang sama ada perakaunan tunai atau akruan digunakan.

Kaedah tunai termasuk pendapatan apabila ia benar-benar diterima dan perbelanjaan apabila ia dibayar, manakala kaedah akrual termasuk pendapatan apabila ia diperolehi-tanpa mengira sama ada ia masih diterima-dan perbelanjaan apabila ia ditanggung.

Bagaimana Kenyataan Keuntungan dan Kerugian yang Digunakan oleh Perniagaan?

Kenyataan P & L digunakan oleh perniagaan dalam tiga cara.

Ia digunakan sebagai salah satu penyata kewangan dalam pelan perniagaan untuk tujuan menunjukkan keuntungan perniagaan dari semasa ke semasa. Dalam kes ini, pernyataan P & L mungkin pro forma, dokumen yang diproyeksikan untuk permohonan untuk pinjaman perniagaan permulaan.

Kenyataan P & L juga boleh digunakan sebagai alat untuk analisis dalaman kesihatan perniagaan. Peratusan setiap perbelanjaan kepada pendapatan kasar berguna dalam analisis jenis ini. Sesetengah kenyataan P & L membandingkan angka untuk jualan dan perbelanjaan kepada angka bajet untuk menunjukkan sama ada sasaran yang telah dipenuhi telah dipenuhi.

Kenyataan P & L juga berguna untuk penyediaan cukai. Kenyataan P & L terperinci boleh disediakan sepanjang tahun, berakhir pada tarikh akhir tahun fiskal, dan ia digunakan oleh penyedia cukai untuk menyusun pendapatan dan perbelanjaan untuk pulangan cukai perniagaan. Banyak perniagaan membuat kenyataan P & L yang sepadan dengan kategori pendapatan dan perbelanjaan Jadual C , pemulangan cukai yang difailkan oleh pemilik perniagaan kecil sebagai sebahagian daripada pulangan cukai peribadi mereka.