Panduan Pembina kepada Bon Prestasi

Asas Bon Prestasi

Jaminan Bon Jaminan bagi projek yang memuaskan. Ini memerlukan harta atau pelaburan cagaran untuk menyokong keperluan agensi penjamin. Bon prestasi biasanya dikeluarkan oleh bank atau syarikat insurans , kedua-duanya bertindak sebagai "penjamin".

Bon Prestasi: Bagaimana Mereka Berfungsi?

Kerajaan dan sektor swasta memerlukan bon prestasi dan bon pembayaran untuk projek-projek untuk melindungi pelaburan pembayar cukai .

Bon prestasi dan pembayaran biasa untuk projek-projek kerajaan terdiri daripada pembinaan jambatan dan jalan raya, walaupun ia dapat memahami lebih daripada sekadar dua kategori. Jika kontraktor tidak melengkapkan projek yang dinyatakan dalam kontrak, syarikat pengikat bon akan sama ada membayar untuk menyiapkan projek atau mengupah firma kontrak untuk menyelesaikan projek tersebut.

Bon prestasi akan melindungi pemilik daripada kemungkinan kerugian dalam kes kontraktor gagal melaksanakan atau tidak dapat menyampaikan projek seperti yang ditetapkan dan peruntukan kontrak . Kadang-kadang kontraktor gagal mungkir atau mengisytiharkan dirinya muflis, dan kemudian dalam keadaan itu, penjamin bertanggungjawab untuk memberi pampasan kepada pemilik untuk kerugian tersebut. Pampasan sedemikian ditakrifkan sebagai amaun yang dilindungi di bawah bon prestasi.

Pembayaran dari bon prestasi hanya tersedia untuk pemilik projek / harta dan tidak ada orang lain yang boleh membuat tuntutan terhadapnya.

Agar bon prestasi menjadi berkesan, kontrak mestilah khusus mengenai kerja yang akan dilakukan dan kerana itu, kontraktor tidak boleh dipertanggungjawabkan untuk penerangan tidak jelas yang terbuka untuk tafsiran.

Dokumen yang diperlukan semasa permintaan bon prestasi

Terdapat beberapa maklumat yang anda perlu fahami untuk mendapatkan ikatan yang tepat untuk projek anda.

Kaedah yang digunakan oleh banyak syarikat penjamin adalah kaedah peratusan siap, biasanya disyorkan untuk projek yang lebih besar daripada $ 350K. Sesetengah kontraktor akan memilih kaedah tunai, tetapi yang tidak akan menilai status kewangan sebenar anda. Untuk kontraktor kecil, kaedah kontrak yang lengkap adalah yang dicadangkan kerana ia akan menjejaki pendapatan dan perbelanjaan yang berkaitan dengan projek tertentu pada tahun di mana projek itu sedang dilaksanakan.

Suruhanjaya dan institusi kewangan mempunyai keperluan yang berlainan bergantung kepada kapasiti kontraktor, jumlah projek yang terjamin dan tahap kesukaran projek. Biasanya, syarikat insurans akan meminta maklumat berikut:

Berapakah kos bon prestasi?

Semua kontraktor mestilah menyediakan bon prestasi untuk memenuhi keperluan kontrak. Apabila anda membida kerja, kadang-kadang sukar untuk menyediakan kos khusus yang akan meliputi bon prestasi kecuali anda mempunyai rekod yang luas yang boleh digunakan untuk membenarkan kos yang disertakan.

Walau bagaimanapun, sebagai peraturan praktikal, kontraktor boleh menjangkakan kos bon prestasi menjadi kira-kira 1% daripada nilai kontrak. Kadang-kadang apabila nilai kontrak melebihi $ 1 juta, premium mungkin berkisar antara 1.5% dan 2%, tetapi pada akhirnya ia akan bergantung pada kelayakan kredit pembina.

Biasanya, dan kerana skop keperluan projek dan insurans, bon prestasi digabungkan dengan bon pembayaran di bawah satu liputan tunggal.

Manfaat Bon Prestasi dan Kelemahan

Bon prestasi memastikan bahawa:

Terdapat juga beberapa kelemahan dengan bon prestasi. Ini adalah antara isu yang paling biasa: