Sampel Sewa Penyewa Sampingan - Penyewa Tahunan

Prosedur Proper untuk Menaikkan Sewa

Meningkatkan sewa penyewa adalah hak anda sebagai tuan rumah. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa undang-undang tertentu yang mesti anda ikuti ketika melakukan. Anda biasanya perlu menghantar penyewa notis bertulis beberapa hari sebelum pajakannya tamat. Berikut adalah kira-kira lima fakta mengenai menaikkan sewa penyewa tahunan dan surat contoh untuk semakan.

5 Dasar Peningkatan Sewa

Secara amnya, jika anda mempunyai penyewa yang telah menandatangani perjanjian pajakan jangka tetap, seperti setahun, anda hanya dibenarkan menambah sewa apabila tempoh sewa berakhir. Oleh itu, jika anda mempunyai penyewa yang telah menandatangani pajakan tahunan, anda boleh menaikkan sewa secara sah sebaik sahaja tahun itu berakhir.

Dalam kebanyakan situasi, anda mesti memberikan penyewa dengan notis terlebih dahulu sebelum anda boleh meningkatkan sewa mereka. Anda mesti menghantar notis bertulis kepada penyewa, memaklumkan mereka keinginan anda untuk meningkatkan sewa mereka.

Surat ini mesti dihantar sebelum tempoh pajakan berakhir. Seberapa jauh terlebih dahulu anda mesti menghantar notis ini akan berubah mengikut keadaan, tetapi mengharapkan dikehendaki menghantarnya antara 15 dan 60 hari sebelum tarikh penamatan sewa.

Sesetengah undang-undang akan membenarkan pemilik menaikkan sewa semasa perjanjian pajakan jangka panjang. Untuk berbuat demikian, pajakan mesti menyatakan dengan jelas bahawa sewa boleh dibangkitkan semasa tempoh pajakan.

Banyak negeri akan menetapkan had pada jumlah yang anda boleh meningkatkan sewa penyewa setiap tahun.

Mereka hanya akan membolehkan anda menaikkan sewa dengan peratusan tertentu setiap tahun, sebagai contoh, kenaikan sewa lima peratus setiap tahun. Inilah sebabnya mengapa anda mesti tahu undang-undang negeri anda; jadi anda tahu jika terdapat had untuk berapa banyak anda boleh meningkatkan sewa atau jika anda bebas untuk menaikkannya dengan apa-apa amaun yang anda pilih.

-SAMPLE MENINGKATKAN SURAT SURAT UNTUK TENANG TAHUN-

TO: Masukkan Nama Penyewa

Masukkan Alamat Penyewa

Masukkan Nombor Unit

1. Tujuan Notis : Notis ini adalah untuk memaklumkan kepada Penyewa bahawa Tuan Rumah akan meningkatkan sewa Penyewa. Bermula pada, Insert Date of Rent Increase , sewa bulanan bagi unit yang anda sedang menduduki, Nombor Unit Insert Unit , yang terletak di, Masukkan Alamat Harta , akan ditambah untuk Masukkan Sewa Bulanan Baru sebulan. Penyewa semasa Tenant akan ditamatkan pada Insert Tarikh Penamatan mengikut tempoh perjanjian sewa asal.

Penyewa ditawarkan sewa baru pada sewa bulanan baru Masukkan Sewa Bulanan Baru . Perubahan ini dan apa-apa perubahan munasabah lain boleh didapati dalam perjanjian pajakan baru Tenant.

2. Pemberhentian Tenancy : Penyewaan Tenant akan tamat pada Tarikh Tuntutan Sewa Masa . Jika Penyewa tidak bersetuju untuk menyewa unit pada kenaikan harga sewa bulanan, Penyewa dan semua penghuni unit mesti mengosongkan unit dengan Memasukkan Tarikh Tamat Tempoh Sewa .

Penyewa mesti mematuhi semua prosedur pemindahan , termasuk meninggalkan penyapu bersih unit.

3. Penerimaan: Jika Penyewa bersetuju untuk menyewa unit pada harga sewa yang lebih tinggi Masukkan Sewa Bulanan Baru , sebulan, Penyewa boleh kekal di premis, tetapi mesti menandatangani dan mematuhi terma perjanjian pajakan baru pada yang dipersetujui atas sewa bulanan. Dengan baki dalam harta itu selepas tarikh penamatan perjanjian sewa asal, Penyewa bersetuju dengan kenaikan sewa bulanan dan mematuhi sebarang perubahan munasabah lain untuk perjanjian pajakan . Bayaran sewa ini adalah pada atau sebelum hari kelima setiap bulan.

Tandatangan Pemilik : ______________________

Tarikh : __________________________________